Política de privacitat

 

Política de privacitat i confidencialitat

 

Per a contactar amb ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO, es sol · liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

En prémer al formulari de contacte "enviar", l'usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament de les mateixes per al desenvolupament dels nostres serveis professionals.

Aquests drets es poden fer efectius dirigint-se per escrit a:

INFO@ACTIVAGESTIONDETUNEGOCIO.COM
ACTIVAGESTIONDETUNEGOCIO.COM
ACTIVA GESTIÓN DE TU NEGOCIO
DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
C/ JAUME BALMES, 13 2 - 2
(08757) CORBERA DE LLOBREGAT
BARCELONA

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan sotmesos a la normativa establerta a la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 14/12/1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE 12/07/2002).

 

Protecció de Dades Personals

 

ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO, garanteix el total compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de WWW.ACTIVAGESTIONDETUNEGOCIO.COM decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a ACTIVA GESTIÓN DE TU NEGOCIO, les dades personals que li són sol·licitades a la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de sol·licitud d'informació. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades sol·licitades en els formularis que estiguin indicats com camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.

D'aquesta manera, l'usuari queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l'empresa i al tractament automatitzat del les mateixes per a les finalitats de les Sol·licituds que efectuï el navegador mitjançant el formulari de sol · licitud d’informació, que és l’únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a la Direcció de Comunicació de  ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO, mitjançant un correu electrònic a INFO@ACTIVAGESTIONDETUNEGOCIO.COM, o bé  enviant un escrit a  ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO, DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ, C/ JAUME BALMES, 13 2 -2 , 08757, CORBERA DE LLOBREGAT, BARCELONA, fent constar sempre la identitat de l'usuari.

ACTIVA GESTION DE TU NEGOCIO, es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que es puguin produir.